Dimitris Kitsos

artistic director

Stella Georgiadou

travel

Danai Panagiotopoulou

bookings - administration - social media

Stefanos Dinapogias

production